зеле

Зеле – Продава зеле сорт Чиърс от производител.

Продукцията се намира в региона на село Ново село област Пловдив.

Цена за килограм : 0,30 лв.

За количества над 2 тона цената подлежи на договорка.

За повече информация се обадете на телефон:

0887184612


СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СЧЕТОВОДНА КЪЩА (КАНТОРА)?

Клиентите ни получават широко обхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания.

Да подкрепим Българския Производител