1

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ИЗРАБОТВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ДОСТАВКА, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА и РЕМОНТ на:

 

Сушилни камери за дървесина, (монолитни или от алуминиева/стоманена металоконструкция). Пълна автоматизация и системи за автоматизация на сушилни камери за дървесина.

Сушилни камери за насипни материали, трици талаш и биомаса. Линии за производство на пелети.

Сушилни за плодове, билки и зеленчуци /гъби, ябълки и др./ Стерилизиращи камери за европалети – камери за термична обработка на дървен опаковъчен материал /ДОМ/, отговарящи на изискванията на Стандарт ISPM-15, FAO Производство на водогрейни и парни котли на твърдо гориво с мощност до 2000 kW за сушилни, оранжерии, мандри, обществени и битови сгради.

Пред огнища за котли тип,  ПКМ1,6 ПКМ2,5 ПКМ6,5, ГНВ1000, ОН650, КМ12 Отоплителни инсталации на производствени халета, хотели, оранжерии и битови сгради Радиатори – стоманени спиралонавити калорифери.

Осеви вентилатори с диаметър до 2500 мм, предназначени за работа в сушилни камери, окомплектовани с топло- и  влагоустойчиви двигатели клас F IP55 Влагомери за дървесина, влагомери за насипни материали – преносими и стационарни влагомери.

Врати хидравлични за сушилни камери.

Телефон:

0898614581

e-mail:klimatet@mail.bg

Станимир Кацарски

1 2Да подкрепим Българския Производител