Ние сме

Ние сме счетоводно предприятие, предлагаме персонализирани услуги и достъпни решения за всеки бизнес. Предлагаме /счетоводни услуги, данъчни консултации, нова фирма, промяна на фирма, прехвърляне на дружествен дял, преводи и легализация на всички документи,/ на фирми от всички сфери на бизнеса – производство, търговия на вътрешния и международния пазар, онлайн търговия, доставка на услуги в ЕС или трети страни и др. Независимо от размера и вида на организацията ви, ние предлагаме гъвкава система, която да отговори на установените в организацията ви финансово-счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за развитието на вашия бизнес. Клиентите ни получават широко обхватна бизнес услуга, съответстваща в най-голяма степен на индивидуалните им потребности и гарантираща успех при реализиране на дейността на тяхната компания. Ние от „БГАКАУНТ“ ЕООД предлагаме най-удобния и изгоден за клиента начин едновременно коректно счетоводно обслужване, ежемесечни доклади за дейността, консултации, данъчно планиране, данъчна защита, юридически услуги, кредитни консултации. Тази комплексна услуга ние наричаме партниране. Нашата мисия е „БГАКАУНТ“ ЕООД да бъде вашият доверен Партньор, на когото може да поверите административните си задължения и с нас да изградите плановете си за растеж.