Счетоводни услуги в Пловдив

Независимо от размера и вида на организацията ви, ние предлагаме гъвкава система, която да отговори на установените в организацията ви финансово-счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за развитието на вашия бизнес.

УСЛУГИ
slider image slider image slider image slider image slider image

Опит

Счетоводители с дългогодишен опит в българското и чуждестранното счетоводство работили в световни компании.

Услуги

Счетоводни услуги и данъчни консултации на физически и юридически лица на ниски цени.

Бързина

Станете част от групата на доволните ни клиенти. Ние работим бързо, точно и прецизно.

Месечно счетоводно обслужване;

Годишно счетоводно приключване (Изготвяне на годишен отчет за дейността -статистически отчет, Годишен финансов отчет съгласно МСС или НСС, Годишна данъчна декларация);

ДДС декларации

Декларации, свързани с данъчното облагане и социалното осигуряване на персонала и собствениците - Изготвяне на ГДД за физически лица

Данъчни консултации

Изготвяне на декларации, свързани с облагането с данък при източника - Подготвяне на документи за данъчни проверки и ревизии.

Правни консултации

Сътрудничим си с други дружества, предоставящи консултантски или правни услуги, включително и с адвокатски дружества.